Auris media

     

De auris media is een met lucht gevulde ruimte (het cavum tympani) waarin zich drie gehoorbeentjes (de ossicula auditus) bevinden:

malleus (hamer)
incus (aambeeld)
stapes (stijgbeugel)

 

Het cavum tympani heeft de vorm van een biconcave lens. De hoogte van het cavum is 15 mm. De mediolaterale afstand (tussen de umbo en het promontorium) is klein: 2 mm.

De ruimte in het cavum tympani boven de gehoorbeentjes heet de recessus epitympanicus. De auris media staat in open verbinding met de pharynx (via de tuba auditiva) en met de cellulae mastoideae (via de aditus ad antrum mastoideum en het antrum mastoideum).

 

  De gehoorbeentjes vormen een keten van elementjes tussen de lateraal gelegen membrana tympani en de mediaal gelegen fenestra vestibuli (het ovale venster; zie figuur hiernaast). Ze worden op verschillende manieren op hun plaats gehouden:
Doordat de malleus en de stapes bevestigd zijn aan, respectievelijk, het trommelvlies en het ovale venster.
Door een aantal ligamenten tussen de gehoorbeentjes en de wanden van het cavum tympani. De belangrijkste zijn het lig. mallei laterale en -superius, en het lig. incudis superius.
Door de m. tensor tympani (tussen de wand van de tuba auditiva en de malleus) en de m. stapedius (tussen de wand van het cavum tympani en de stapes).