Chorda tympani

     

De chorda tympani bevat smaakvezels afkomstig uit het voorste twee-derde gedeelte van de tong. Voorts bevat de chorda preganglionaire, visceromotorische (parasympathische) vezels voor de glandulae submandibularis en sublingualis. De chorda tympani takt af van de n. facialis waar deze zenuw zich in het tweede traject bevindt (de canalis facialis) en loopt met een boog door het cavum tympani, vlak achter de steel van de malleus (het manubrium mallei) langs, naar voren. Vervolgens komt de chorda via een spleet in de bodem van het cavum, de fissura petrotympanica, terecht in de fossa infratemporalis. De chorda voegt zich in de fossa infratemporalis bij de n. lingualis (nV). Onder de laterale rand van de tong bevindt zich het (parasympathische) ganglion submandibulare waar de cellichamen liggen van de postganglionaire vezels voor de glandula submandibularis en de glandula sublingualis.
.