Innervatie en vascularisatie van het binnenoor

     

De nervus vestibulocochlearis (nVIII) bevat een gehoorcomponent, de n. cochlearis, die het orgaan van Corti innerveert, en een evenwichtszincomponent, de n. vestibularis, die de maculae van de sacculus en de utriculus, en de cristae ampullares innerveert. De sensibele ganglia zijn het ganglion spirale (van de n. cochlearis) en het ganglion vestibulare (van de n. vestibularis).

 

.De belangrijkste arterie naar het binnenoor is de a. labyrinthi afkomstig uit de a. cerebelli inferior anterior (AICA)