Innervatie en vascularisatie van het middenoor

     

Er zijn drie zenuwen betrokken bij de innervatie van het middenoor.

De sensibele innervatie van de slijmvliezen van het middenoor wordt verzorgd door de n. glossopharyngeus (nIX). De ramus tympanicus van deze zenuw betreedt het cavum tympani via een opening in de bodem. Op het promontorium vormt de ramus de plexus tympanicus. De takjes van deze plexus verdelen zich over de slijmvliezen die de wanden van het cavum tympani en de gehoorbeentjes bekleden. Vanuit de plexus tympanicus voegen enkele takjes zich samen tot de n. petrosus minor die via een opening in de paries tegmentalis het cavum tympani verlaat. De n. petrosus minor bevat parasympathische vezels voor de glandula parotidea.

De branchiomotorische innervatie van het middenoor is afkomstig van de n. mandibularis (nV3; innerveert de m. tensor tympani) en van de nervus facialis (nVII; innerveert de m. stapedius).

De n. facialis verdient in het kader van het middenoor extra aandacht. In de eerste plaats is de zenuw belangrijk als oorsprong van de motorische innervatie van de m. stapedius. In de tweede plaats takt in het cavum tympani een sensibele en visceromotorische tak af van de nervus facialis, de chorda tympani. De hoofdstam van de zenuw verloopt verder in de canalis facialis van de paries labyrinthicus (de mediale wand) van het cavum tympani. Deze hoofdstam bevat branchiomotorische vezels voor de m. digastricus (venter posterior), de m. stylohyoideus, en de mimische spieren.
   
Er zijn in totaal zes kleine arteriŽn die aan de bloedvoorziening van het middenoor deelnemen. De belangrijkste is de a. tympanica anterior, een tak van de a. maxillaris. Deze arterie vasculariseert de membrana tympani