Membrana tympani

     

De membrana tympani (trommelvlies) bestaat uit drie lagen. Van buiten naar binnen:

Epitheellaag (van ectodermale afkomst) met een sensibele innervatie door de n. trigeminus (nV) en nervus vagus (nX)
Bindweefsellaag (van mesodermale oorsprong).
Binnenste laag, bestaande uit eenlagig kubisch slijmvlies (van entodermale oorsprong en sensibel geinnerveerd door de n. glossopharyngeus, nIX).

De membrana tympani staat scheef op het sagittale vlak: de membrana is gericht naar lateraal, anterior en naar onderen. Vanuit de gehoorgang gezien kijkt men er schuin van onderen tegenaan. In de figuur is het trommelvlies veel groter dan in werkelijkheid getekend.


Bij inspectie van de membrana tympani ziet men een parelgrijs, glad en glanzend vlies. Dit vlies is uitgespannen in een aan de bovenzijde onderbroken kraakbenige ring, de annulus tympanicus. Aan de membrana wordt een pars tensa eneen pars flaccida onderscheiden. De pars tensa is het deel van de membrana uitgespannen tussen de annulus tympanicus en de steel van de malleus. De pars flaccida (de membraan van Shrapnell) is het niet-gespannen deel, boven de malleus-steel. De pars tensa is concaaf, met het diepste punt (de umbo) naar mediaal gericht.