Positie van het binnenoor in de schedel: cochlea en canales semicrcularis

     

     

 

detail, lateraal detail, dorsaal detail, frontaal