Ontwikkeling van het oog    

  De oogblaasjes ontstaan als laterale divertikels van het diencephalon. Deze uitstulpingen groeien verder naar lateraal, en terwijl dit gebeurt nemen de oogblaasjes een beker-achtige vorm aan: de oogbekers. Tussen het buitenblad en het binnenblad van een oogbeker bevindt zich het spatium intraretinale dat via de holle oogbekersteel in verbinding staat met het derde ventrikel van de zich ontwikkelende hersenen. De oogbekers komen vervolgens in contact met het kopectoderm. Het ectoderm verdikt ter plaatse van het contact en vormt de lensplacode, die vervolgens invagineert en het lensblaasje vormt. Dit blaasje snoert geheel af van het ectoderm en komt in de oogbeker te liggen. Het vormt de lens van het oog.
lensinvaginatie
doorsnede
3D-aanzicht oogbekertje
Uit de oogbeker ontwikkelt zich de retina en uit de oogbekersteel de nervus opticus. De oogbeker bezit een groeve die doorloopt in de oogbekersteel, de fissura choroidea (zie figuur hieronder). In deze groeve loopt de a. hyaloidea, een tak van de a. ophthalmica, die het lensblaasje van bloed voorziet. Als de lens gevormd is, wordt de a. hyaloidea gereduceerd tot de a. centralis retinae die niet verder loopt dan het binnenblad van de oogbeker. De fissura choroidea verstrijkt. Persistentie van de fissura resulteert in een coloboma iridis.  

   

image sequence source: http://teaninich.hgu.mrc.ac.uk/Documentation/SamplePics/#Anatomy


Het buitenblad van de oogbeker ontwikkelt zich tot het pigmentblad van de retina, en het binnenblad ontwikkelt zich tot de eigenlijke retina. De rand van de pupil is de omslagplooi waar het buitenblad van de oogbeker overgaat in het binnenblad. Het achterste en grootste (4/5) gedeelte van het binnenblad vormt de pars optica van de retina (met de zintuigcellen). Het resterende gedeelte van het binnenblad vormt de pars caeca van de retina (het 'blinde' gedeelte), rondom de pupil. Vanwege de getande vorm wordt de overgang van de pars optica naar de pars caeca van de retina de ora serrata genoemd.

Let op dat de oogbeker zich ontwikkelt met een buitenblad en een binnenblad die van elkaar gescheiden worden door een fysieke ruimte, het spatium intraretinale. Deze ruimte blijft ook na de ontwikkeling latent aanwezig tussen het pigmentblad en de pars optica van de retina. Hierdoor kan het gebeuren dat de pars optica van de retina loslaat van het pigmentblad (zie voor histologische coupes de UNSW embryo pages voor het oog

De pars caeca van de retina ontwikkelt zich verder tot de pars ciliaris retinae die het corpus ciliare bekleedt, en de pars iridis retinae die het binnenblad van de iris vormt.
De inhoud van de oogbeker bestaat uit het corpus vitreum, een gelachtige substantie (99% water, voor het overige hyaluronzuur en glycoprote´nen).