Benige orbita

   

De orbita heeft een kegelvorm met de apex naar binnen gekeerd. Het dak van de orbita bestaat uit het os frontale. De laterale wand wordt anterior gevormd door het os zygomaticum en posterior door de ala major van het os sphenoidale. De bodem wordt gevormd door het corpus van de maxilla. De mediale wand wordt gevormd door het os lacrimale, het os ethmoidale en de ala minor van het os sphenoidale. De achterwand van de orbita bestaat uit de ala minor en de ala major van het os sphenoidale, met hier tussenin de fissura orbitalis superior. Tussen de ala minor en de ala major van het os sphenoidale enerzijds, en de maxilla anderzijds, bevindt zich de fissura orbitalis inferior. De n. opticus en de a. ophthalmica lopen naar de orbita door een apart kanaal in de ala minor van het os sphenoidale. Deze doorgang heet de canalis opticus. De zenuwen voor de extrinsieke oogspieren en de n. ophthalmicus van de n. trigeminus verlopen door de fissura orbitalis inferior