Bouw van het oog: overzicht

     

 

 

 

De sclera is dik (0.6-1 mm), wit en glad. Op de sclera hechten de extrinsieke oogspieren vast. De n. opticus doorboort de sclera. Op dit punt gaat de sclera over in de dura-bekleding van de n. opticus. Iets achter de equator van de oogbol bevinden zich in de sclera op regelmatige afstanden van elkaar de 4 Ó 5 openingen van de vv. vorticosae (de equator is een denkbeeldige cirkel over de oogbol halverwege de pupil en het uitreden van de n. opticus). Op de overgang van de sclera en de cornea (de 'sclerocorneal junction') bevindt zich een ringvormig bloedvat, de sinus venosus sclerae (het kanaal van Schlemm).

 

 

In het semi-histologische plaatje hiernaast (oorspronkelijk uit Sobotta) is de ligging van de sinus venosus sclerae (kanaal van Schlemm) met het cirkeltje aangegeven, op de overgang van de sclera naar de cornea in de iridocorneale hoek van de voorste oogkamer.

De retina bestaat uit een buitenste pigmentlaag en een binnenste pars optica (met lichtgevoelige cellen) en pars caeca (zonder lichtgevoelige cellen). De overgang van pars optica naar pars coeca wordt de ora serrata genoemd (vanwege het zigzag-verloop rondom).

De pars iridis van de retina bekleedt de binnenzijde van het corpus ciliare en[dus ook] de iris.

De cornea is het transparante gedeelte van de sclera gelegen voor de iris en de pupil. Aan de buitenzijde wordt de cornea bekleed door meerlagig plaveiselepitheel dat continu is met de conjunctiva. Aan de binnenzijde wordt de cornea bekleed door eenlagig plaveiselepitheel dat tevens de voorste begrenzing vormt van de voorste oogkamer (zie hierna). De cornea bevat geen bloedvaten en verkrijgt de benodigde zuurstof door diffusie vanuit de buitenlucht (contactlenzen kunnen deze diffusie belemmeren waardoor bloedvaten uit de sclera de cornea kunnen gaan ingroeien. Dit is een irreversibel proces). De cornea wordt sensibel geinnerveerd door takjes van de n. ophthalmicus (nV1).
De inhoud van de oogbeker bestaat uit het corpus vitreum, een gelachtige substantie (99% water, voor het overige hyaluronzuur en glycoprote´nen).
Onder de sclera bevindt zich de tweede oogrok, de tunica vasculosa (het vaatvlies of uvea; voortzetting van de arachnoidea en de pia mater van de hersenen). De tunica vasculosa bestaat uit de choroidea die de bloedvaten bevat voor de oogbol, meer anterior uit het corpus ciliare, en geheel anterior uit de iris (rondom de pupil).