Corpus ciliare

     

Het corpus ciliare is een ringvormige verdikking van de tunica vasculosa. Aan de binnenzijde van het oog wordt deze verdikking bekleed met de pars ciliaris van de retina (een deel van de pars caeca) en het pigmentblad van de retina. In het corpus ciliare is de lens opgehangen.
De bevestiging van de lens is als volgt. Aan de binnenzijde van het oog bevinden zich in een cirkel een aantal (ongeveer 70) kamvormige uitsteeksels op het corpus ciliare (de processus ciliares). Groepjes vezels overbruggen de ruimte tussen het corpus ciliare en de lens, en zorgen samen (als ligamentum suspensorium (Zinni) voor de ophanging van de lens. De vezels van het ligamentum suspensorium ontspringen aan het corpus ciliare in de gebiedjes tussen de processus ciliares in. In het stroma van het corpus ciliare bevinden zich gladde spiervezels die collectief min of meer in een ring rondom de lens zijn georienteerd: de m. ciliaris. Deze spier fungeert als een kringspier die bij contractie het corpus ciliare a.h.w. áchter de lens samenknijpt. Hierdoor verslapt het lig. suspensorium Zinni en wordt de lens door zijn eigen elasticiteit boller.Het resultaat is accomodatie van het oog. Bij verslapping van de m. ciliaris wordt het lig. suspensorium aangespannen en wordt de lens platter. De m. ciliaris wordt geinnerveerd door parasympathische vezels die afkomstig zijn uit het ganglion ciliare (vezels van de n. oculomotorius, nIII).