Innervatie van de oogbol

   

 

De retina is de oorsprong van de n. opticus (nII). Deze zenuw vervoert alle optische informatie. De somatosensibele innervatie van de oogbol wordt verzorgd door takjes van de n. ophthalmicus (nV1): de nn. ciliares longi.

De orthosympathische innervatie van de oogbol is afkomstig uit het ggl. cervicale superius. De m. dilatator pupillae en de gladde spiervezels van de m. levator palpebrae superior worden orthosympathisch ge´nnerveerd.

De parasympathische innervatie van de oogbol loopt mee met de n. oculomotorius (nIII) en splitst af van deze zenuw vlak voor de oogbol. In de orbita ligt lateraal tegen de n. opticus het ganglion ciliare. Hier schakelen de preganglionaire parasympathische vezels over op de postganglionaire neuronen. De postganglionaire parasympathische vezels lopen als de nn. ciliares breves naar de oogbol en innerveren de m. sphincter pupillae en de m. ciliaris.

Het oog wordt bevochtigd door secreet van de glandula lacrimalis. Deze klier wordt parasympathisch geinnerveerd door de n. petrosus major (een tak van de n. facialis, nVII).