Innervatie van de orbita

 

De sensibele innervatie van de orbita, de oogbol en de huid van het voorhoofd en de oogleden wordt verzorgd door takken van de n. ophthalmicus (nV1): de n. frontalis en de n. nasociliaris.

De extraoculaire spieren worden als volgt geinnerveerd: