Iris

     

De iris is een cirkelvormig diafragma dat vˇˇr het corpus ciliare en de lens ligt. Het is de meest anteriore voortzetting van de choroidea. Aan de binnenzijde wordt de iris bekleed met het pigmentblad en de pars iridis van de retina. De kleur van de iris is afkomstig van het retinale pigmentblad. Indien dit pigmentblad pigment bevat (melanine), dan is de iris bruin van kleur. Als er geen pigment is, is de iris blauw. Bij albino's is de iris doorzichtig, maar heeft het een rode kleur vanwege de talrijke bloedvaatjes (de iris maakt immers deel uit van de tunica vasculosa).


  De iris bevat in de periferie gladde spiervezels die de pupil verwijden (de m. dilatator pupillae).
 

In de rand van de pupil bevinden zich gladde spiervezels die de pupil vernauwen (de m. sphincter pupillae).

 

De m. dilatator pupillae wordt (orthosympathisch) ge´nnerveerd vanuit het ganglion cervicale superius.
de m. sphincter pupillae wordt (parasympathisch) ge´nnerveerd vanuit het ganglion ciliare (vezels van de n. oculomotorius, nIII)