Intrinsieke Oogspieren

   

  Intrinsieke oogspieren bevinden zich in het corpus ciliare:
m. sphincter pupillae: verzameling gladde spiervezels als een soort sphincter in de iris, rondom de pupil. Innervatie: parasympathisch via de n. oculomotorius (nIII)
m. dilatator pupillae: verzameling radiaalgeorienteerde gladde spiervezels, straalsgewijs in de iris, vanaf de pupil richting limbus. Innervatie: orthosympatisch (ezelsbruggetje: ogen worden groot van angst).
m. ciliaris. Verzameling gladde spiervezels als een soort sphincter in het stroma van het corpus ciliare. Innervatie parasympathish via de n.oculomotorius (nIII). Contractie veroorzaakt ontspanning van het lig. suspensorium, waarna de lens door eigen elasticiteit boller wordt. Deze spier wordt gebruikt bij de accomodatie