Vascularisatie van de orbita en de oogbol

   

Arterieel: De belangrijkste arterie voor de orbita is de a. ophthalmica. Deze ontspringt intracraniaal aan de a. carotis interna en loopt via de canalis opticus naar perifeer. De oogbol wordt gevasculariseerd door de volgende vaten: de a. centralis retinae (deze verloopt in de n. opticus en vasculariseert de retina), de aa. ciliares posteriores breves en de aa. ciliares posteriores longae (vasculariseren de choroidea) en de aa. ciliares anteriores (ontspringen uit takjes naar de oogspieren; ze dragen bij aan de vascularisatie van de choroidea). Rondom de iris bevindt zich de circulus iridis major; rondom de pupil de circulus iridis minor.
Veneus: De veneuze afvoer van de oogbol wordt verzorgd door de vv. ciliares, de v. centralis retinae en de vv. vorticosae. De orbita draineert via de v. ophthalmica superior en de v. ophthalmica inferior naar de (intracraniaal gelegen) sinus cavernosus. Let op dat er op deze wijze verbindingen bestaan (zonder veneuze kleppen) tussen de veneuze drainage van de orbita en eindtakken van de v. facialis. Er zijn geen veneuze kleppen. Veneus bloed afkomstig van het aangezicht kan dus afvloeien via het veneuze systeem van de orbita, de sinus cavernosus en verder via de v. jugularis interna. Dit is een potentiŽle verspreidingsroute voor ontstekingen vanaf het stroomgebied van de v. facialis (aangezicht) naar de bloedvaten in de hersenen: aanleiding tot thrombophlebitis van de sinus cavernosus (ontsteking van de vaatwand met secondair de vorming van kleine bloedstolsels) .