Bouw van het reukepitheel

   

In het olfactoire epitheel liggen de neuroepitheliale cellen ingebed tussen steuncellen en slijmproducerende cellen. Ze bezitten één uitloper die uitsteekt in de slijmlaag. Deze uitloper heeft een verdikking aan het eind. Hieraan ontspringen olfactoire cilia die in de slijmlaag verlopen.

 

Olfactoir epitheel vernieuwt zich voortdurend. De cellen zijn mitotisch aktief, en elke generatie receptorcellen wordt na ongeveer 60 dagen vervangen door een nieuwe generatie.

Nervus olfactorius (nI)
De nervus olfactorius is uniek onder de hersenzenuwen in die zin dat informatie van de neuroepitheliale cellen direct naar de grote hersenen wordt doorgegeven. Er is geen ganglion en geen thalamisch tussenstation. In vergelijking met spinale ganglia en thalamuskernen vertoont de bulbus olfactorius een unieke bouw (dit valt verder buiten het kader van dit blok).