Distributie en innervatie van de smaakknoppen

   

Smaakknoppen bevinden zich voornamelijk op de tong en, in lagere dichtheden, op de arcus palatoglossus, de vallecula epiglottica, het posteriore oppervlak van de epiglottis, en in de posteriore wand van de oropharynx.

De smaakknoppen gelegen in het voorste twee-derde gedeelte van de tong worden geinnerveerd door de chorda tympani (tak van de n. facialis, nVII). Die van het gehemelte worden geinnerveerd door de n. petrosus major (net als de chorda tympani een tak van de n. facialis). De smaakknoppen op het achterste een-derde gedeelte van de tong en die van de pharynxwand worden ge´nnerveerd door de n. glossopharyngeus (nIX; deze takjes gaan samen met takjes van de n. vagus (nX) en heten gezamenlijk de plexus pharyngeus). De smaakknoppen in de vallecula epiglotticae en op de epiglottis worden ge´nnerveerd door takjes van de plexus pharyngeus die behoren bij de n. vagus (nX).