Bouw van de smaakreceptoren

   

Smaakreceptie is gelocaliseerd in smaakpapillen. Een smaakpapil bestaat uit een aantal bij elkaar gelegen smaakknoppen.

Er zijn verschillende soorten smaakpapillen bekend, o.a. de papillae vallatae, de papillae foliatae en de papillae fungiformes.

De smaakknop is de functionele eenheid van de smaakzin. De cellen van zo'n smaakknop zijn differentiaties van het epitheel. Er kunnen zintuigcellen, steuncellen en basale cellen worden onderscheiden. Net als reukepitheel hebben smaakreceptiecellen een groot regeneratievermogen.

Een smaakknop bestaat uit een kleine bolvolmige holte die voor het grootste gedeelte is gevuld met receptor- steun- en basale cellen. Het lumen van de smaakknop staat via een smaakpore in verbinding met de mondholte of de keelholte.