Aandoeningen van de bovenbuik komen in de klinische praktijk veelvuldig voor. Een goed begrip van de anatomie van de structuren en organen die zich daar bevinden is onontbeerlijk om de verschillende ziekteprocessen te begrijpen en duidelijk te maken aan patiënten. In dit practicum worden verschillende casus gepresenteerd waarbij de klinische en radiologische aspecten de basis vormen om de anatomie van de proximale tractus digestivus.
Voor de diagnostiek van deze aandoeningen kan beeldvorming een grote rol spelen.
  Dit practicum is samengesteld om u de samenhang duidelijk te maken: patient - afwijking - symptomen - beeld - anatomie
Heel in het kort:
u ziet een patient, neemt symptomen waar
u kiest een beeldvormende techniek: X, CT, MR, endoscopie, geen
u realiseert zich hoe deze beeldvormende techniek weefsel naar een plaatje 'vertaalt'
u beoordeelt het beeld: wat zie ik, wat lijkt normaal en waar bevinden zich afwijkingen
u bedenkt wat de consequenties zijn van eventuele afwijkingen voor het functioneren van de patient
u beoordeelt of de symptomen bij het beeld passen. Hiervoor doet u een beroep op uw kennis van de anatomie van de mens
u bepaalt welke behandeling de beste is voor de patient

.