Met behulp van krachtige computersoftware kunnen organen in embryo's tot in detail worden gereconstrueerd. We zijn bezig bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen om een 65 uur bebroed embryo compleet in 3D te reconstrueren. Hiervoor hebben we een serie histologische preparaten gefotografeerd, de foto's uitgelijnd en de stack geintroduceerd in het (Linux) computerprogramma imod (Boulder Laboratorium for 3D Electron Microscopy (zie links)). Daarna zijn we begonnen met het segmenteren: aangeven van contouren van structuren zoals hier het CNS. De computer bouwt een 3D netwerk en vult dat op. Klaar is het CNS. Daarna doen we in een andere kleur bijvoorbeeld de chorda dorsalis. Fascinerend werk ! Nu het hart nog, de grote bloedvaten, somieten, noem maar op !

We zijn nog lang niet klaar. Studenten Geneeskunde VUmc Compas die willen helpen: stuur een e-mailtje (zie pagina links), misschien hebben we een plekje voor je.I
met dank aan de afdeling Anatomie AMC voor het ter beschikking stellen van series histologsiche preparatenI