Voor de diagnostiek van neurologische aandoeningen is de neuroradiologie van groot belang
Dit prakticum is samengesteld om u de samenhang duidelijk te maken: patient - neurologische afwijking - symptomen - beeld - anatomie
 
Heel in het kort:
u ziet een patient, neemt symptomen waar
u kiest een beeldvormende techniek: X, CT, MR, SPECT, geen
u realiseert zich hoe deze beeldvormende techniek weefsel naar een plaatje 'vertaalt'
u beoordeelt het beeld: wat zie ik, wat lijkt normaal en waar bevinden zich afwijkingen
u bedenkt wat de consequenties zijn van eventuele afwijkingen voor het functioneren van neurale systemen bij de patient
u beoordeelt of de symptomen bij het beeld passen. Hiervoor doet u een beroep op uw kennis van anatomie en neurologie
u bepaalt welke behandeling de beste is voor de patient

 

Juan de Hamusco Valverde, 1572

MRI-3D-2008

 

.