Bloedvaatpatroon in MRI, angiogram en cirkel van Willis/vertebrobasilaire systeem
voor-achterwaartse MR-angiogram
dorso-ventraal MR-angiogram
cirkel van Willis in situ