Trauma cerebri - casus 6 webviewer - 'Verkeersongeluk'

U heeft in de computerzaal beelden van casus 6, "Verkeersongeluk" onderzocht met de Centricity DICOM viewer zoals die ook in het ziekenhuis wordt gebruikt. Casus 6 betreft een patient (man) die per ambulance is bewusteloos binnengebracht op de afdeling Spoedeisende Hulp. Er ziujn scans gemaakt: CT Series 3: Brein trauma H70h en Series 2: Brein trauma H40s

Series 3: Brein trauma H70h.
Series 2: Brein trauma H40s.
Series 2 en 3 in overlay

3D reconstructie gemaakt m.b.h. de beelden uit Series 3: Brein trauma H70h.