SPECT experiment bij een patient met de ziekte van Alzheimer

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) is een beeldvormende techniek op basis van verval van radioactieve isotopen. Verwar SPCT niet met CT. Het begrip tomografie slaat op alle 3D beeldvormende technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van doorsneden van roterende of kantelende objecten.

Een radioactieve isotoop wordt in het lichaam gespoten en bindt in een orgaan (bijvoorbeeld dopaminetranporters in de basale ganglia). Een detector (gammacamera) neemt gammastraling waar die ontstaat bij het verval van de radioactieve istoop. De camera registreert alleen loodrecht invallende gammastraling. Door de camera om het hoofd van de partient heen te draaien onstaat series beelden waarbij elk beeldje onder een iets andere hoek is verkregen. Een computer berekent uit deze beelden de driedimensionale opbouw van de oorspronkelijke stralingsbron (de basale ganglia). Het oplossend vermogen van de techniek is beperkt: 0,5-1 cm per pixel. Hieronder ziet u een voorbeeld van een z.g. DAT-SPECT (dopamine transporter) bij een normale persoon en een patient met de ziekte van Alzheimer. U ziet: het dopaminesysteem lijkt bij Alzheimer niet aangedaan

horizontale projectie: normaal persoon
horizontale projectie: patient met ziekte van Alzheimer