Het FLAIR beeld indiceert een centrale haard met een groot aangedaan gebied eromheen. Ook contralateraal is een veranderd signaal te zien dat indicatief is voor infiltraat.