Hersentumor - casus 9 webviewer -'Tumor cerebri'

U heeft in de computerzaal beelden van casus 9, "Tumor cerebri' onderzocht met de Centricity DICOM viewer zoals die ook in het ziekenhuis wordt gebruikt. Casus 9 betreft een patient (man) die onder behandeling is wegens een niet-kleincellig longcarcinoom. Wegens krachtsverlies (parese) in de rechter lichaamshelft zijn MRI scans van de hersenen gemaakt om te controleren of er wellicht metastasering heeft palatsgevonden.

 

series 3, FLAIR-3D
series 4, FLAIR mpr
Series 5, TRA T2 TSE