casus 9 - Series 7:AX T1 SE frame 19 - aanzienlijk meer witte stof lesies dan in de T1-gewogen beelden.