PROEF-CAT - vragen


vraag 1. Hiernaast ziet u een laterale opname van een aneurysma. In welke arterie bevindt zich dit aneurysma zich waarschijnlijk?

a. a. cerebri media

b. a. cerebri anterior

c. a. carotis interna

d. a. basilaris