PROEF-CAT - antwoorden


vraag1. Goed is de a. cerebri anterior. Links in het plaatje is het aangezicht, anterior. De a. cerebri media is de vaatkluwen rechts, dus meer posterior (en opzij); de a. carotis interna is zichtbaar over haar gehele karakteristieke lengte ('siphon',) en de a. basilaris is niet gevuld met contrastvloeistof en dus niet zichtbaar. Zou de cirkel van Willis bij deze patient incompleet zijn?