De wand van de pharynx bestaat uit circulaire- en lengtespieren. De circulaire spieren (constrictoren) zijn gegroepeerd in drie complexen: de m. constrictor pharyngis superior, medius en inferior die aanhechten op respectievelijk de raphe pterygomandibularis (raphe met de m. buccinator). De constrictoren liggen dakpansgewijs over elkaar heen en gaan caudaal over in de oesophageale circulaire spieren. Dorsaal in de mediaan bevindt zich de raphe pharyngis, een raphe over de gehele lengte van de pharynx.

Er zijn drie heffers (lengtespieren): m. salpingopharyngeus, m. stylopharyngeus en m. palatopharyngeus (in het binnenste van de pharynx, onder de achterste gehemelteboog).