De suprahyoidale spieren zijn (van lateraal naar mediaal): m. digastricus, m. stylohyoideus, m. geniohyoideus en de m. mylohyoideus. Van deze spieren is de m. geniohyoideus moeilijk te zien omdat ze in lateraal aanzicht wordt bedekt door de voorste buik van de m. digastricus, terwijl ze in vooraanzicht wordt bedekt door de m. mylohyoideus. De m. geniohyoideus is aangegeven in mediane doorsnede, niveau 4. De infrahyoidale spieren zijn de m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus en m. omohyoideus

Let op: de supra- en infrahyopidale spieren zijn allemaal direct of indirect (m. sternothyroideus) aangehecht aan het os hyoideum en spelen dehalve een rol bij het slikken. De m. sternocleidomastoideus wordt niet gerekend tot de supra- of infrahyoidale spieren; deze spier speelt geen rol bij het positioneren van het tongbeen/strottenhoofd en speelt dus geen rol bij het slikken. Ze is er voor de volledigheid bijgetekend.