De spieren van de tong kunnen worden ingedeeld in intrinsieke tongspieren en in extrinsieke tongspieren. De intrinsieke tongspieren vervormen de tong. De extrinsieke tongspieren verplaatsen de tong t.o.v. structuren in de mond- en keelholte. Omdat het os hyoideum (tongbeen) als beweegbaar plateau dient voor de beweging van tong, zijn ook aangegeven spieren naar het os hyoideum: m. stylohyoideus, m. geniohyoideus, m. nmylohyoideus. Ten slotte zijn ook de supra- en infrahyoidale spieren van belang voor het stabiliseren van het tongbeen als plateau van de tongbasis.

Intrinsieke tongspieren: mm. longitudinales linguae en mm. transversus lingue.

Extrinsieke tiongespieren: m. genioglossus, m. hyoglossus, m. styloglossus en m. palatoglossus.